۱۴۰۲ شنبه ۵ اسفند
آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) پروژه ساماندهی و احداث 103 ایستگاه اتوبوس در سطح شهر به شیوه B.O.L.T
با عنایت به تاکیدات مجموعه ی شهری در خدمات رسانی هر چه بیشتر و باکیفیت تر، شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، در نظر دارد پروژه ی سرمایه گذاری ساماندهی و احداث 103 ایستگاه اتوبوس در سطح شهر را در قالب شیوه مشارکتی سرمایه گذاری با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.

با عنایت به تاکیدات مجموعه ی شهری در خدمات رسانی هر چه بیشتر و باکیفیت تر، شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، در نظر دارد پروژه ی سرمایه گذاری ساماندهی و احداث 103  ایستگاه اتوبوس در سطح شهر را در قالب شیوه مشارکتی سرمایه گذاری با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.


شرح پروژه

آورده شهرداری

آورده سرمایه گذار

نوع قرارداد

حجم سرمایه گذاری

ساماندهی و احداث 103 ایستگاه اتوبوس در سطح شهر رشت

ارزش ترهین زمین- بهای خدمات
و مجوزات لازم

تهیه، ساخت، نصب و بهره برداری از ایستگاه های اتوبوس

BOLT

(احداث، بهره برداری، اجاره، انتقال)

109.920.000.000 ریال

تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول 1401 /7/9، نوبت دوم 1401/7/16

هزینه خرید اسناد: قیمت تهیه اسناد 2/000/000 ریال است که باید به حساب شماره 064021122122535 بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام حساب سپرده تمرکز وجوه سپرده خزانه شهرداری رشت واریز نماید.

تضمین شرکت در فراخوان : بر اساس آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی-خصوصی به مبلغ 1/648/800/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی (مدت اعتبارسه ماه) یا واریز نقد به حساب سپرده به شماره 0104858268000 بانک ملی شهرداری رشت به نفع شهرداری رشت می باشد.

مهلت دریافت اسناد: کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از زمان چاپ نوبت دوم آگهی روز شنبه 1401/7/16 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1401/7/25 ، اسناد را از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت تحویل بگیرند.

مهلت تحویل اسناد: اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا ساعت 14/30روز یکشنبه مورخ 1401/8/8 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.

زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی و ارزیابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی راس ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1401/8/10 برنامه ریزی شده است.

نحوه دریافت اسناد:

1) مراجعه حضوری: متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد طرح ها بصورت حضوری، با در دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان (بدون پرداخت وجهی به عنوان خرید اسناد)، ، مستندات مربوطه را از دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری به آدرس: رشت گلباغ نماز کوچه مهر آئین ساختمان تندیس (نبش انصاری به بلوار نماز) طبقه 8 دریافت نمایند.

2) غیرحضوری: همچنین متقاضیان محترم می توانند اسناد و اطلاعات طرح ها را بصورت غیرحضوری پس از ارسال درخواست شرکت در فراخوان به آدرس ایمیل invest.rasht@gmail.com از طریق همان ایمیل دریافت نمایند.

توضیحات ضروری:

- ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.

- شماره تلفن سازمان جهت کسب اطلاعات بیشتر : 33756162-33756160-013

- وب سایت سازمان: invest.rasht.ir

تاریخ:
1401/07/09
تعداد بازدید:
615
منبع:
Powered by DorsaPortal