۱۴۰۲ شنبه ۵ اسفند
برگزاری جلسات کمیسیون معاملات پروژه های ساخت ایستگاه های اتوبوس و تجاری مسکونی سرگل
جلسات کمیسیون معاملات پروژه های ساخت ایستگاه های اتوبوس و تجاری مسکونی سرگل با حضور اعضای کمیسیون معاملات سازمان سرمایه گذاری در محل جلسات سازمان برگزار گردید

جلسات کمیسیون معاملات پروژه های ساخت ایستگاه های اتوبوس و تجاری مسکونی سرگل با حضور اعضای کمیسیون معاملات سازمان سرمایه گذاری در محل جلسات سازمان برگزار گردید .

در این جلسه پاکات پیشنهادی سرمایه گذاران مورد برسی اعضای کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد فرآیندهای اداری عقد قرارداد با سرمایه گذاران متقاضی تسهیل گردد
 
 
 
تاریخ:
1401/08/12
منبع:
Powered by DorsaPortal