۱۴۰۲ شنبه ۵ اسفند
جلسه شصت و یکم هیئت مدیره و جلسه سی و سوم شورای سازمان
جلسه شصت و یکم هیئت مدیره و جلسه سی و سوم شورای سازمان در تاریخ 1402/5/18 تشکیل و تفریغ بودجه و صورت های مالی سال 1401 سازمان سرمایه گذاری مورد بررسی و همچنین واگذاری پل مکانیزه جانبازان به بخش خصوصی جهت اورهال و نگهداری در ازای برخورداری از تبلیغات روی پل جهت سیر مراحل قانونی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

جلسه شصت و یکم هیئت مدیره و جلسه سی و سوم شورای سازمان در تاریخ 1402/05/18 تشکیل و تفریغ بودجه و صورت های مالی سال 1401 سازمان سرمایه گذاری مورد بررسی و همچنین واگذاری پل مکانیزه جانبازان به بخش خصوصی جهت اورهال و نگهداری، در ازای برخورداری از تبلیغات روی پل جهت سیر مراحل قانونی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

این جلسات با حضور ریاست سازمان سرمایه گذاری و اعضاء هیئت مدیره و شورای سازمان و جناب آقای رضویان عضو ناظر شورا در سازمان تشکیل گردید .

  
تاریخ:
1402/05/23
منبع:
Powered by DorsaPortal